Ministarstvo finansija: Budžet Srbije u prvoj polovini 2017 …

BEOGRAD – Budžet Srbije je u prvoj polovini 2017. godine imao suficit od 33,2 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

U ovom periodu, navode, naplaćeni su prihodi u iznosu od 549 milijarde dinara, dok su rashodi bili 515,8 milijardi dinara.

U ministarstvu kažu da je u junu ostvaren suficit od 20,7 milijardi dinara, pri čemu su ukupni prihodi iznosili 114,7 milijardi, dok su rashodi bili 94 milijarde dinara.

„Naplaćeni prihod u junu, u iznosu od 33,7 milijardi dinara, ukazuje da će ovogodišnji iznos poreza na dobit znatno premašiti planirani budžetski iznos“, piše u saopštenju Ministarstva finansija.

Poreski prihodi, objašnjavaju, iznosili su 100 milijardi dinara, a s obzirom da se u junu uplaćuje porez na dobit pravnih lica prema godišnjem obračunu, prihod je u tom mesecu, kažu, znatno viši u odnosu na ostale mesece.

Po osnovu PDV-a u junu je naplaćeno 33,8 milijardi, a od akciza 22,7 milijardi dinara.

Kako objašnjavaju, na naplatu akciza na duvan tokom juna uticala je i planirana korekcija iznosa akciza na duvanske proizvode u julu, a zbog povećane potrošnje sezonskog karaktera (saobraćaj i poljoprivredni radovi), raste naplata akciza na naftne derivate.

Rashodi za zaposlene u junu, navode, iznosili su 19,7 milijardi dinara, a transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 15,6 milijardi dinara.

Za kapitalne investicije rashodi budžeta u prvoj polovini godine iznosili su 30,8 milijardi dinara, a samo u junu 13,2 milijarde, što je približno koliko je i bilo planirano, navode u ministarstvu, piše u saopštenju ministarstva.

Na nivou države na kraju juna, dodaju, zabeležen je ukupan fiskalni suficit u iznosu od 44,1 milijarde dinara i primarni fiskalni suficit od 116,8 milijardi dinara, a prema dogovoru sa MMF, maksimalni ukupni fiskalni deficit za prvu polovinu godine trebalo je da iznosi 36,1 milijardi dinara.

Zbirni suficit lokalnih samouprava (opština i gradova) na kraju juna iznosio je 10,5 milijardi dinara, a AP Vojvodine 3,8 milijardi dinara.

Fondovi obaveznog socijalnog osiguranja su na kraju juna, kažu, bili u deficitu od tri milijarde dinara pa je tako Fond PIO imao deficit od 5,2 milijarde dinara koji je finansiran prenetim sredstvima iz prethodne godine, a RFZO je zabeležio suficit u iznosu od 100 miliona dinara.

Nacionalna služba za zapošljavanje je imala suficit od 2,1 milijarde dinara, dok je Fond SOVO prvu polovinu godine završio sa izbalansiranim budžetom.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije imaju deficit od 300 miliona dinara, navedeno je u saopštenju Ministarstva finansija.

(Tanjug)

http://www.nspm.rs/hronika/ministarstvo-finansija-budzet-srbije-u-prvoj-polovini-2017.-imao-suficit-od-332-milijarde-dinara.html

Komentari za ovaj članak su obustavljeni.