Budžet Srbije u plusu 33,2 milijarde dinara – Blic Online

Poreski prihodi 100 milijardi dinara

Foto: V. Lalić / RAS Srbija Poreski prihodi 100 milijardi dinara

U junu je ostvaren suficit od 20,7 milijardi dinara, pri čemu su ukupni prihodi iznosili 114,7 milijardi dok su rashodi bili 94 milijarde dinara.

Poreski prihodi iznosili su 100 milijardi dinara. U junu se uplaćuje porez na dobit pravnih lica prema godišnjem obračunu tako da je prihod u tom mesecu znatno viši u odnosu na ostale mesece.

„Naplaćeni prihod u junu, u iznosu od 33,7 milijardi dinara, ukazuje da će ovogodišnji iznos poreza na dobit znatno premašiti planirani budžetski iznos“, navelo je Ministarstvo finansija.

Po osnovu PDV u junu je naplaćeno 33,8 milijardi, a od akciza 22,7 milijardi dinara.

Državna preduzeća za održavanje i izgradnju puteva imaju deficit od 300 miliona

Foto: Vesna Nikolić / Privatna arhiva Državna preduzeća za održavanje i izgradnju puteva imaju deficit od 300 miliona

Raste naplata akciza na naftne derivate

Kako je objašnjeno, na naplatu akciza na duvan tokom juna uticala je i planirana korekcija iznosa akciza na duvanske proizvode u julu, a zbog povećane potrošnje sezonskog karaktera (saobraćaj i poljoprivredni radovi), raste naplata akciza na naftne derivate.

Rashodi za zaposlene u junu iznosili su 19,7 milijardi dinara, a transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 15,6 milijardi dinara.

Rashodi budžeta za kapitalne investicije u prvoj polovini godine iznosili su 30,8 milijardi dinara, a samo u junu 13,2 milijarde, što je približno koliko je i bilo planirano.

Na nivou opšte države na kraju juna zabeležen je ukupan fiskalni suficit u iznosu od 44,1 milijarde dinara i primarni fiskalni suficit od 116,8 milijardi dinara.

Putevi Srbije, Koridori Srbije u deficitu

Prema dogovoru sa MMF, maksimalni ukupni fiskalni deficit za prvu polovinu godine trebalo je da iznosi 36,1 milijardi dinara.

Zbirni suficit lokalnih samouprava (opština i gradova) na kraju juna iznosio je 10,5 milijardi dinara, a Vojvodine 3,8 milijardi dinara.

Fondovi obaveznog socijalnog osiguranja su na kraju juna bili u deficitu od tri milijarde dinara. Fond PIO je imao deficit od 5,2 milijarde dinara koji je finansiran prenetim sredstvima iz prethodne godine, dok je RFZO zabeležio suficit u iznosu od 100 miliona dinara.

Nacionalna služba za zapošljavanje je imala suficit od 2,1 milijarde dinara, dok je Fond SOVO prvu polovinu godine završio sa izbalansiranim budžetom.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije imaju deficit od 300 miliona dinara.

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/budzet-srbije-u-plusu-332-milijarde-dinara/2crkfxq

Komentari za ovaj članak su obustavljeni.